تيتر پوستر

 سالن مرغداري با سيستم باز
 
 
 سالن مرغداري با سيستم بسته
 
 
 رطوبت در سالن مرغداري
 
 
 لوازم دوران پرورش
 
 
 لوازم دوران رشد
 
 
 لوازم دوران توليد
 
 
 تهيه آب ومسائل مرتبط با آن
 
 
 دان و مسائل مرتبط با آن
 
 
 اقدامات لازم هنگام ورود جوجه ها به سالن
 
 
 نوك چيني
 
 
 راهنمائی های خاص برای بخار دادن در جوجه كشي ها
 
 
 بستر پوشال
 
 
 
 مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها 

جوجه اردک یکروزه 9.000 ریال ، فروش مرغ بومی 10.000 ریال ،فروش جوجه بوقلمون 70.000 ریال ،جوجه شترمرغ یک هفته 2.350.000 ریال-یک ماه 2.700.000ریال-زنده شترمرغ-120.000ریال-ران شترمرغ با استخوان 270.000 ریال-زنده بوقلمون60.000 ریال-لاشه بوقلمون93.000ریال-پوست شترمرغ1.800.000 ریال-پرشترمرغ کیلویی150.000 ریال- پوکه 50.000 ريال-چربی 10.000ریال-روغن شترمرغ کیلویی 150.000 ریال *نخستین بانک مرجع اطلاعاتی پرواربندی بوقلمون و شترمرغ *


طراحی سايت , بهینه سازی،سئو و هاست جوملا طراحی سایت حرفه ای